Templom képek


Adószám:
19982627-2-06

1165200354839500
-52000005 bankszámlaszám


.orgonaA Szentesi Szent Anna Templom Orgonájáért Alapítvány
adószáma:

18471791-1-06
Bankszámlaszáma:

57200031-10043567

Partneroldalak

erzsebet.jpg, 6,5kB

szeged.jpg, 7,4kB

kpt.jpg, 3,3kB

halo.jpg, 3,4kB

ujember.jpg, 3,4kB

devai.jpg, 6,5kB

jezsuita.gif, 3,6kB

jblog.jpg, 4,5kB

sziv.jpg, 8,5kB

szfkis.gif, 10kB

caritas.jpg, 3,1kB

magyarkurir.jpg, 2,3kB

hirporta.jpg, 1,9kB

vplebania.jpg, 2,0kB

kepmas.jpg, 3,4kB

igen.jpg, 2,2kB

zarandok.jpg, 2,9kB

A Szentesi Szent Anna Római Katolikus Egyházközség története

Nevének eredete személynévre, ez pedig a "szent" szóra vezethető vissza. Őseink megtelepedése után a Kalán, és vele osztályos rokon Szeri Pósa-család birtokai közé tartozott. Valószínűleg ők emelték itt az első templomot és plébániát, mely akkor még az egri egyházmegyéhez tartozott, bár az újabb kutatások nem látják bizonyítottnak.

1332-ben kőtemploma van Szent András apostol tiszteletére ajánlva. 1338-ban Miklós nevű plébánosa egy forint 72 garast fizetett a pápai tizedszedőnek. 1471-ben Mátyás király Szentest a guti Országh- és a Nádasdi Ongor családnak adományozta. Voltak még részbirtokaik a Győrieknek, Herédieknek és a Tornaiaknak.

A török hódoltság idejében is fennállott, akkor már mindenképpen a váci egyházmegyéhez tartozott, mert Mossóczy Zakariás püspök részéről 1573-ban a királyi seregek itt Szentesnél győzelmet arattak, mely a vidék elnéptelenedését vonta maga után, de a török hatalmát itt végleg megtörte. Szentes lakosai ebben az időben reformátusokká lettek. Gerendási Balázs nevű lelkészük erélyesen védelmezte a Szentháromságról szóló tant az 1569. évi debreceni zsinaton az unitárius Dávid Ferenc ellenében. A reformátusok már a XVI. század végén elfoglalták a katolikus templomot, melyet a törökök felgyújtottak. Szentes lakosai papjukkal együtt Csongrádra költöztek, majd amikor városuk újra szabad lett visszaköltöztek. A törökök után a község birtokosa Haruckern János György lett, majd később a Károlyiak. Tehát templom minden bizonnyal már a XIV. században állott.

A Pongrácz féle térképen még látható a torony nélküli épület. A reformátusok 1701-ben kijavították. XVIII. sz. elején a visszatelepült katolikusok Nepomuki Szent János tiszteletére kis kápolnát építettek. Athann M. Károly püspök és Perger János nevű szentesi lakos panasza alapján visszakövetelték a templomot.

A Helytartótanács 1746. július 5-én, visszaítélte a templomot a katolikusoknak, majd később 1768-ban a torony megmagasítására és órával való ellátására kötelezte a várost, a földesurat pedig - ezt megelőzően 1746-ban - új református imaház és harangláb építésére.

A szentesi katolikusok, akiknek száma gyarapodni kezdett, a szegvári plébániához tartoztak. 1841-ben a templom használhatatlanná vált, ezért az egyházmegyei hatóság bezáratta, majd 1844-ben ősi templomot le is bontatta. A jelenlegi templom a Károlyi-család és a hívek adományaiból épült. 1844-ben kezdték az építkezést, majd a templomot Leeb Mátyás plébános 1847. július 26-án, megáldotta. 1878. óta kegyura maga az egyházközség volt. Az 1910. évi renoválás alkalmával Rudnay Gyula és Endre Béla a templom mennyezetét és oldalfalait al secco képekkel díszítette. A megkötött Jézus szobra a Szent Vér oltárán - Bálint Sándor néprajzi professzor véleménye szerint - a középkori áhítat páratlan maradványa.

A temetőben 1908-ban Kálvária-kápolnát létesítettek.
A kórházban is létesült 1924-ben egy kápolna, melynek helyébe később Dr. Bugyi István sebész főorvos buzgólkodása nyomán újat nyitottak "Jézus, a jó Pásztor" tiszteletére. Ettől kezdve önálló kórházi lelkészség is volt Szentesen. A kórházban 1924-1950 között az Isteni Megváltó Leányai női szerzetesrend szolgált és működött. A városi szociális otthonban 1936-1950-ig, Szegénygondozó Ferences nővérek dolgoztak. Szent Benedek leányai pedig 1949-től 1950-ig a tanyai hívek szolgálatában fejtettek ki áldásos tevékenységet.

A plébániát Haruckern Ferenc 1750-ben alapította. Jelenlegi háza 1937-ben épült. A város jeles szülöttje volt Horváth Mihály, váci megyés pap, később püspök, a XIX. század egyik jeles történetírója, 1848-as hazafi. Az egyházközség elemi iskolát tartott fenn, sok tanár működésével.
A Histora Domust 1774-től írják, az anyakönyveket 1750-től vezetik.